Durven doen en delen naar een moderne overheid

Durven doen en delen
naar een
moderne overheid

Action Learning - Experimenteren in een veilige leeromgeving

Action Learning:
experimenteren in een
veilige leeromgeving

Samen werken aan organisatie- en persoonlijke ontwikkeling

Samen werken aan
organisatie- en
persoonlijke ontwikkeling

co-creatie dienstverlening klantcontactcentrum integraal werken doen regionale samenwerking zaakgericht werken open data delen klantgericht cultuur beleid 2.0 eigen regie digitaliseren procesoptimalisatie het nieuwe werken social media durven burgerparticipatie cloud monitoring y-generatie aantrekkelijk werkgeverschap twitter cultuur nieuwe overheid jeugdzorg open innovatie duurzaamheid